collegium marianum
dom macierzysty i nowicjat księży pallotynów
na kopcu w kleczy k. wadowic

Aktualności

2016-06-04
Szczęść Boże!
Pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w kolejnych wakacyjnych rekolekcjach i zaawansowanych kursach ikonopisania:

Kurs II stopnia malowania - pisania ikon "MODLITWA I WARSZTAT"
Z IKONĄ ZWIASTOWANIA

20-28 sierpień 2016 r

Zapraszamy na ośmiodniowe spotkanie wypełnione modlitwą, wykładami i intensywną pracą twórczą.

Kurs adresowany jest do osób wierzących, absolwentów kursów Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach, którzy chcą nadal pracować twórczo i aktywnie uczestniczyć w rozwoju sztuki sakralnej. Tematyką spotkania będzie wykonanie „krok po kroku” kopii ikony Zwiastowania w formacie "A3 +" (jest również możliwość malowania ikony Krzyża po wcześniejszym zgłoszeniu do końca czerwca). Pracując nad tą ikoną uczestnicy zgłębią tajemnice warsztatu, wiedzy teoretycznej i symboliki, poznają nowe możliwości i sposoby malowania temperą jajeczną. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy artystycznej.

Część rekolekcyjną poprowadzi ks. Jacek Jezierski SAC.

Z racji ograniczonej ilości czasu warsztaty prowadzone będą według ściśle zadanego rytmu. Uczestnicy dostaną przygotowane szkice i zagruntowane deski. Pisanie ikony odbywać się będzie na zasadzie „kopia krok po kroku” przy podanej palecie barw, dostarczonych pigmentach oraz sposobie malowania narzuconego przez prowadzących warsztaty. Ikona zostanie omówiona w oparciu o teksty biblijne i opracowana teoretycznie. Malowanie odbywać się będzie pigmentami z wykorzystaniem rozwarstwień temperą jajeczną . Złocenia na nimbach zostaną wykonane złotem płatkowym na kolner instacol system, zaś tło szlakmetalem na mixtionie olejno-żywicznym.Decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc: 18 osób.

PROSIMY PRZYWIEŹĆ WŁASNY ZESTAW PĘDZLI.

Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób „dochodzących" bez noclegów, z posiłkami lub nie.

Miejsce - Kollegium Księży Pallotynów "Na Kopcu", Wadowice
Klecza Dolna 1
34-124 Klecza Górna

Wszelkie dodatkowe informacje:
e-mail: szkola_ikon@o2.pl
Krzyż jest nieodłącznym elementem naszego życia. Można go zobaczyć nie tylko na wieżach kościołów, ale na ścianach mieszkań czy na szyi bliźniego. Mam wrażenie, że to nie tylko jakieś przyzwyczajenie czy moda. Raczej poczucie, że w tym krzyżu znajdujemy pociechę i ratunek. I nie chodzi tu tylko o dwie skrzyżowane belki, ale o Tego, który zmienił znaczenie znaku hańby i strasznej śmierci. To Jezusowa śmierć na krzyżu ukazała jak bardzo Bóg ukochał człowieka. Dlatego – z trudem, ale i z nadzieją – pragniemy posłuchać rady Mistrza z Nazaretu: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. Z podziwem patrzę w Wieki Piątek na tłum wiernych, który szczelnie wypełnia świątynię, a potem długo i cierpliwie podąża do Jezusa na krzyżu, by ucałować Jego święte rany. Ale wiemy, że ta śmierć nie jest końcem. Stąd gromadzimy się w sobotę po zmroku, by wchodzić w tajemnicę zwycięstwa Bożego Syna na szatanem i śmiercią. Piękno i bogactwo Wigilii Paschalnej zaprasza nas w drogę przejścia ze śmierci do życia i wskazuje na Przewodnika, który jest Światłem i Mocą. To dzięki Niemu, choć nasze ciało niszczeje, nie umieramy, ale żyjemy na wieki.
Pragniemy Wam życzyć, by Jezus Chrystus, ten, Który za nas umarł i zmartwychwstał, dał Wam moc, byście się nie lękali. Niech On przyniesie przekonanie, że nie idziemy sami naszą drogą krzyżową, ale On nam towarzyszy i nas prowadzi. Niech zapali w Waszych sercach tę pewność zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, które daje pokój serca i radość. Obyście mogli jak św. Piotr czy Jan uwierzyć przy pustym grobie, że On naprawdę żyje, i jak dwaj uczniowie w Emaus rozpoznać Go w tajemnicy Mszy św. – Łamania Chleba.
W imieniu księży i braci na Kopcu
ks. Jacek Jezierski SAC
2016-02-01
Szkoła Malowania Ikon imieniem św. Józefa przeprowadziła na Kopcu pierwszy kurs. Wcześniej miejscem rekolekcji i malowania był niedaleki klasztor Ojców Karmelitów na Górce w Wadowicach. Ale...
Cieszymy się, że założyciele Szkoły obdarzyli nas zaufaniem i wiarą, że tu można za natchnieniem Ducha pięknie malować. I modlić się. Mamy nadzieję, że Szkoła będzie się rozwijać. Tak jak inne szkoły na Kopcu :-)
By obejrzeć zdjęcia z kursu warto zajrzeć na: https://www.facebook.com/szkolaikon/
"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążenie jesteście, a ja was pokrzepię" (Jezus z Nazaretu).
Nowa wspólnota na Kopcu ma nazwę "Dom Maryi". Jej charakterystycznym rysem jest posługa charyzmatyczno-kontemplatywna.
Kolejne spotkanie Szkoły Słowa Bożego w sobotę 5 grudnia o godzinie 18.00.

POLECANE STRONY: