collegium marianum
dom macierzysty i nowicjat księży pallotynów
na kopcu w kleczy k. wadowic

Aktualności

2018-12-12

Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej - 30.04 – 04.05.2019 /zgłoszenia do ks.Jacka/


pallotyni
PROGRAM PIELGRZYMKI
ZIEMIA ŚWIĘTA (oferta specjalna)
5-dniowa, samolotowo-autokarowa, wyżywienie pełne
1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AWIW – NAZARET / TYBERIADA
Zbiórka na lotnisku i wylot z Katowic do Tel Awiwu Izraelskimi Liniami Lotniczymi EL-AL.
Hajfa: góra Karmel, sanktuarium Matki Bożej Stella Maris. Przejazd autokarem do hotelu
w Nazarecie lub Tyberiadzie.
2. DZIEŃ: GALILEA
Góra Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św.
Piotra. Kafarnaum: nazywane „miastem Jezusa” (por. Mt 9,1). Rejs statkiem po Jeziorze
Galilejskim. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Jezusa. Nazaret – Bazylika
Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny.
3. DZIEŃ: GALILEA - BETLEJEM
Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego. Przejazd doliną Jordanu do miejsca Chrztu
Pańskiego. Jerycho – najstarsze miasto Palestyny. Wypoczynek nad Morzem Martwym.
Przejazd do hotelu w Betlejem.
4. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Sanktuaria na Górze Oliwnej: kaplica Wniebowstąpienia, kościół Pater Noster, kościół
Dominus Flevit. Getsemani (Ogród Oliwny): Bazylika Agonii, Grota Pojmania, Bazylika
Wniebowzięcia NMP (tzw. „grób” Matki Bożej). Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego,
Pole Pasterzy, Grota Mleczna.
5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM – TEL AWIW – KATOWICE
Droga krzyżowa (Via Dolorosa). Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego. Ściana
Płaczu – święte miejsce judaizmu. Syjon chrześcijański: Bazylika Zaśnięcia NMP,
Wieczernik. Transfer na lotnisko w Tel Awiwie. Przelot powrotny do Katowic.
ZAPEWNIAMY:
✔ przeloty samolotem
✔ przejazdy klimatyzowanym autokarem
✔ noclegi w hotelach*** (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
✔ wyżywienie pełne - 3 posiłki (1. dnia tylko kolacja, 5. dnia tylko śniadanie i obiad)
✔ opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów
✔ opłaty za świadczenia zwyczajowe
✔ opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
✔ ubezpieczenie
✔ opiekę księdza przewodnika
✔ Msze św.
TERMIN: 30.04 – 04.05.2019
CENA: 390 USD + 1290 PLN

Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby:
1. całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich oraz
kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA,
z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”, obowiązujący
o godz. 9.00 rano w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 55. a 40. dniem przed wyjazdem).
Osoby wpłacające należność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym proszone są
o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu ustalenia właściwego kursu waluty oraz
o przesłanie do biura kserokopii dowodu wpłaty.
2. w złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie).
Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem
w dniu wpłaty w celu otrzymania numeru konta walutowego.
Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o dokonaną wcześniej przedpłatę (dot. punktu 1 i 2).
Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów to 30.11.2018. Po upływie tego terminu stosuje się
przepisy zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”.
PRZY ZAPISIE NALEŻY DOSTARCZYĆ:
 wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia” oraz „Umowy Ubezpieczenia”,
 ksero paszportu. UWAGA! Paszport winien być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu z pielgrzymki.
 przedpłatę w wysokości 1000 PLN.
ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNY CHARAKTER PIELGRZYMKI „ZIEMIA ŚWIĘTA – OFERTA
SPECJALNA” MOŻLIWA JEST ZMIANA KOLEJNOŚCI REALIZOWANEGO PROGRAMU ORAZ
PRZESUNIĘCIE GODZIN PRZELOTU Z WARSZAWY I TEL AWIWU (DECYZJA PRZEWOŹNIKA).
PÓŹNIEJSZY WYLOT Z WARSZAWY LUB WCZEŚNIEJSZY Z TEL AWIWU OZNACZA NIEMOŻNOŚĆ
ZWIEDZENIA MIEJSC PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE ODPOWIEDNIO W 1. ORAZ 5. DNIU
PIELGRZYMKI.
DECYZJĘ O WJEŹDZIE DO IZRAELA I WYJEŹDZIE Z IZRAELA PODEJMUJĄ SŁUŻBY GRANICZNE
TEGO KRAJU. ZA BRAK ZGODY NA PRZEKROCZENIE GRANICY BIURO NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI.

powrót do listy aktualności