collegium marianum
dom macierzysty i nowicjat księży pallotynów
na kopcu w kleczy k. wadowic

Pallotyni

Historia Pallotynów na Kopcu
Kopiec - słoneczne wzgórze, przy trasie Kraków - Bielsko-Biała. To właśnie tutaj, w 1909 r., ks. Alojzy Majewski zakłada pierwszy dom pallotyński w Polsce, powołując jednocześnie do istnienia gimnazjum męskie pod nazwą Collegium Marianum. W latach swego rozkwitu ośrodek ten skupiał blisko dwustu gimnazjalistów. Działalnośc Collegium Marianum w dużej mierze utrudniły dwie wojny światowe, ale i po wojnie Kopiec borykał się z różnymi trudnościami. Dynamiczny rozwój placówki zahamowała decyzja władz komunistycznych, które zakazały pallotynom prowadzenia dalszej działalności edukacyjnej. Większa część obiektu została odebrana księżom i przeznaczona na szpital. Dopiero w 1984 r. całość zabudowań została zwrócona prawowitym właścicielom i poddana gruntownemu remontowi. Od 1993 r. dom stał się miejscem formacji wstępnej - nowicjatu, a w zachodnim skrzydle otwarto dom rekolekcyjny.


Więcej o Pallotynach na stronach:

Pallotyni w Polsce
Prowincja Warszawska

Prowincja Poznańska
Zarząd Generalny
  Kim są Pallotyni?
To księża i bracia, którzy żyją we wspólnocie i starają się czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Główne cele to: ożywianie wiary i miłości wśród członków Ludu Bożego oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie. Założycielem i duchowym Ojcem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego jest włoski kapłan św. Wincenty Pallotti (1795 - 1850). Na grunt polski Stowarzyszenie zostało przeszczepione przez ks. Alojzego Majewskiego w 1907 r. Duchowość pallotyńska jest ukierunkowana na nowe odczytywanie ducha Chrystusowego i próbę wyrażania go w nowych formach. Fundamentalną regułą życia pallotynów jest życie Jezusa Chrystusa. W Polsce Pallotyni prowadzą 35 parafii, 5 sanktuariów (Czarna, Częstochowa, Hodyszewo, Sierpc, Zakopane). Ożywioną działalność wydawniczą prowadzą dwa pallotyńskie wydawnictwa: Apostolicum i Pallottinum. Wydawane są trzy miesięczniki. Działalnością naukową zajmuje się Instytut Teologii Apostolstwa i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Polscy Pallotyni prowadzą działalność misyjną w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, w Europie oraz Australii i Oceanii. Ponadto starają się nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa tam, gdzie jej potrzebują ludzie.